ปริญญาโท ทางไอที วทม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัคร นศ ใหม่

ใครสนใจทำวัจัย หรือพัฒนาความรู้ด้าน #Bigdata #IOT #Data Analytics #System development หลักสูตรปริญญาโท ทางไอที วทม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัคร นศ ใหม่ ตอนนี้...

ประกาศด่วน !

โอกาศดีๆทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หรือททุน Monvukagakusho(Mext)

เปิดรับสมัคร!

หลักสูตร วทม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Information Texhnology