ปริญญาโท ทางไอที วทม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัคร นศ ใหม่

ใครสนใจทำวัจัย หรือพัฒนาความรู้ด้าน #Bigdata #IOT #Data Analytics #System development หลักสูตรปริญญาโท ทางไอที
วทม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัคร นศ ใหม่ ตอนนี้  https://goo.gl/I4okkp

TNI-MIT recruit